เว็บสล็อตออนไลน์ นักลงทุนไทยและต่างชาติ ยึดพื้นที่ผุดโครงการใหญ่ๆทำราคาที่ดินขยับตามอย่างรวดเร็ว

เว็บสล็อตออนไลน์ นักลงทุนไทยและต่างชาติ ยึดพื้นที่ผุดโครงการใหญ่ๆทำราคาที่ดินขยับตามอย่างรวดเร็ว

นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เว็บสล็อตออนไลน์ กล่าวถึงแนวโน้มการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ว่า การลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจว่าการลงทุนในปี 2561 นี้ จะเติบโตจากปีที่แล้วอย่างแน่นอน โดยมีหลายๆปัจจัยเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้นักลงทุนในท้องถิ่น บริษัทพัฒนาอสังหาฯยักษ์ใหญ่จากส่วนกลาง และนักลงทุนต่างชาติ ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ภูเก็ต

จากที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเริ่มส่งสัญญาณกระเตื้องขึ้นจากที่ซบเซามาหลายปี 

รัฐบาลให้การสนับสนุนธุรกิจอสังหาฯ และอนิสงค์จากการท่องเที่ยวของภูเก็ตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้คนจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเติบโตเป็นเงาตามตัว ทั้งซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง ซื้อเพื่อให้เช่า หรือเพื่อการลงทุน รวมถึงความมีเสน่ห์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหลืออยู่ของภูเก็ต และความมีน้ำใจของคนภูเก็ตที่ให้การต้อนรับนักลงทุน ซึ่งเราจะเห็นว่านักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาลงทุนในภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม เกิดขึ้นทั้งจากการลงทุนของนักลงทุนในท้องถิ่น บริษัทจากส่วนกลาง หรือแม้แต่นักลงทุนต่างชาติ

ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะเกิดขึ้นในพื้นที่รัศมีไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก แต่ในปัจจุบันคอนโดเกิดขึ้นในพื้นที่รอบนอกจากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันคนจีนได้เข้ามาซื้อคอนโดในพื้นที่รอบนอกมากขึ้น และเชื่อว่าในปีนี้หรือปีหน้าจะมีคอนโดฯเกิดขึ้นในภูเก็ตอย่างแน่นอน เนื่องจากคอนโดฯที่เหลือขายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ถูกทยอยขายออกไม่เกือบทั้งหมดแล้ว การลงทุนโครงการใหม่เกิดขึ้นแน่นอนในปีนี้ตลอดไปจนถึงปีหน้า รวมถึงโครงการบ้านจัดสรรที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่จะเติบโตจากปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า 10-20%

นายบุญ กล่าวอีกว่า นอกจากบ้าน คอนโด และโรงแรมแล้ว นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติยังให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของภูเก็ต ซึ่งเท่าที่ทราบมาขณะนี้จะมีการลงทุนโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นอีกหลายโครงการในภูเก็ต สวนน้ำขนาดใหญ่ โครงการมารีน่า โครงการห้างสรรพสินค้าที่ป่าตองและเชิงทะเล โรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งแต่ไม้ขาวไปจนถึงท้ายเกาะ เป็นต้น

“ภูเก็ตยังเนื้อหอม นักลงทุนไทยและต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ราคาที่ดินในภูเก็ตขยับตัวสูงขึ้นตลอดเหมือนกัน ราคาที่ดินในรอบนอกอยู่ไร่ละไม่ต่ำกว่า 3 – 5 ล้านบาท ถ้าใกล้ตัวเมือง 5-10 ล้านบาท และยิ่งน่าเป็นบริเวณรอบเกาะภูเก็ต ราคาไม่ต้องพูดถึง ไร่ละไม่ต่ำกว่า 20-100 ล้านบาท” นายบุญ กล่าวในที่สุด

ผลักดันภูเก็ตเป็นเมืองนำร่อง ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Electrical Vehicle เตรียมพร้อมเป็น Smart City

เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายนรภัทร  ปลอดทอง   ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการศึกษาความเป็นไปได้ในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและกำหนดนโยบายเพื่อผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Electric vehicle ในจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายประสิทธิพร  เวทย์ประสิทธิ์  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย Mr.Sture  Portuik  ตัวแทนจากเทศบาลกรุงออสโล Mr.Snorre  Sletvold ตัวแทนภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน หอการค้าจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมหารือความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และกำหนดนโยบายเพื่อผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นรูปธรรม

โดยนายประสิทธิพร  เวทย์ประสิทธิ์  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโล กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะลดปัญหาโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศทั่วโลกปัจจัยสำคัญมาจากการใช้น้ำมันสำหรับรถยนต์ ทางออกแห่งอนาคตในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งขณะนี้ในหลายประเทศเริ่มผลักดันส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น โดยที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากในกลุ่มยุโรป การเดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขอความร่วมมือในระยะยาวต่อไปที่จะผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

ด้านนายนรภัทร  ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมที่จะผลักดันให้โครงการดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรมและจังหวัดภูเก็ตจะนำร่องให้สอดคล้องกับความเป็นเมือง Smart City ที่มีความทันสมัยโดยเฉพาะการเป็น Smart Environment และเป็น Green City จะได้กำหนดในแผนพัฒนาจังหวัดส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อาจจะเริ่มต้นที่รถบริการสาธารณะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะและตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

นายโยคิน กล่าวด้วยว่า ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองหน่วยป้องกันรักษาป่า อำเภอปลายพระยา ตัวแทนบริษัท พบว่า บริษัท ได้รับอนุญาตสัมปทานพื้นที่ ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 8,500 ไร่ ที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2566 แต่ครอบครองพื้นที่รวม 15,962 ไร่ ส่วนพื้นที่เหลือ

ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ จากปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และพื้นที่นิคมสหกรณ์ รวม 7,712 ไร่ เป็นการดำเนินการไม่โปร่งใส จึงขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบและยึดคืนพื้นที่มาจัดสรรให้คนจนไร้ที่ดินทำกินโดยเร็ว เว็บสล็อต